نوشته‌ها

شیر فلکه میراب

گواهینامه های جدید شرکت میراب

موفقیتی دیگر برای شرکت میراب

شرکت میراب موفق به ارتقا گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 به ویرایش ۲۰۱۵ این استانداردها توسط شرکت TÜV NORD گردید.
با توجه به اینکه تغییرات در این استاندارد ها متمرکز بر محیط سازمان و استرانژی ها، شناسایی و پاسخگویی به نیاز ذینفعان، ایجاد تفکر مبتنی بر ریسک ها و فرصت ها، استقرار مدیریت دانش و بهبود فرآیندهای سازمان در راستای استراتژی ها می باشد، لذا شرکت میراب با بهره مندی از حمایت های مدیریت ارشد سازمان ، تلاش و کوشش همکاران توانسته در راستای حوزه های ذکر شده بصورت موفق و موثر اقدام نماید.
در راستای این تغییرات و با توجه به رسالت ذاتی مجموعه میراب، اهتمام به ارزیابی ریسک های کیفیت و زیست محیطی ، توجه به کیفیت محصول ، حفظ سلامت محیط زیست و ارتقاء سطح دانش کارکنان را بیش از پیش درسازمان شاهد خواهیم بود.

منبع: میراب