شرکت گاز ایران

گزارش محاسبات شاخص های عمومی بهره وری شرکت ملی گاز ایران

رئیس مهندسی ساختار و دبیر کمیسیون بهره‌وری شرکت ملی گاز ایران از تصویب گزارش محاسبات و تحلیل شاخص های عمومی بهره وری در اولین جلسه کمیسیون بهره وری شرکت ملی گاز ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مجید کشاورز با اعلام این خبر، اظهار داشت: در راستای ماده ۵ برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور منجمله وزارت نفت می بایست چرخه مدیریت بهره وری را در دستگاه خود مستقر سازند.

به گفته وی، این در حالی است که براساس ماده ۳ برنامه ششم توسعه، مقرر است ۲٫۸ درصد از متوسط رشد ۸ درصدی کشور، از محل ارتقا بهره‌وری تامین شود.

کشاورز در ادامه، با بیان این که در این برنامه، رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز ۷ درصد و رشد ارزش افزوده بخش آب و برق و گاز ۹ درصد پیش‌بینی شده، گفت: بر این اساس، مقرر است در بخش نفت و گاز  ۱٫۸ درصد و در بخش آب و برق و گاز ۲ درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید تامین شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا، شرکت ملی گاز ایران گام نخست این چرخه با عنوان اندازه گیری شاخص های عمومی طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ را انجام و پس از طرح در نخستین جلسه کمیسیون بهره‌وری شرکت، با حضور مهندس حمیدرضا عراقی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت، آن را به تصویب رساند.

رئیس مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران بیان کردند مطابق با نتایج اولیه محاسبات بهره وری انجام شده متوسط رشد سالانه ارزش افزوده شرکت ملی گاز ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰، محاسبه و بیانگر تحقق اهداف از پیش تعیین شده در ماده ۳ برنامه ششم توسعه در شرکت ملی گاز ایران  است.

وی یکی دیگر از خروجی های این گزارش را در دستور کار قرار گرفتن پروژه های پیاده‌سازی نظام بهای تمام شده، استقرار نظام حسابداری منابع انسانی، اجرای طرح تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و طراحی و استقرار پایگاه داده‌های بهره‌وری بصورت متمرکز در کمیسیون بهره وری عنوان کرد.

کشاورز در پایان، خاطرنشان کرد: این گزارش به اداره کل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی جهت طرح در شورای عالی مدیریت بهره وری با ریاست وزیر نفت ارسال شد تا پس از تلفیق با گزارش سه شرکت اصلی دیگر به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود؛ هرچند فاز ۲ استقرار چرخه مدیریت بهره وری که انجام محاسبات شاخص های اختصاصی، تحلیل و تدوین پروژه های ارتقای بهره وری است نیز هم‌اکنون در دست انجام است.

منبع: سایت شرکت گاز ایران