چک ولو ویفری

چک ولو ویفری برای کنترل جریان سیال

شیر های اتوماتیک ممکن است بسته به تولید کننده های مختلف شرایط سایزی متفاوتی داشته باشند اما نمونه جدول سایز زیر بر اساس استاندارد آمریکایی ساخته شده است.

Valve
Size
A B C D E F G H J K Weight
۲ ۶٫۲۵ ۴٫۳۵ ۳٫۳۴ ۲٫۶۲ ۲٫۰۰ ۴٫۸۱ ۰٫۸۲ ۱٫۱۲ ۱٫۸۸ ۲٫۱۲ ۵
۵۰ ۱۵۸٫۷۵ ۱۱۰٫۴۹ ۸۴٫۱۴ ۶۶٫۶۸ ۵۱٫۰۰ ۱۲۲٫۱۷ ۲۰٫۸۰ ۴۷٫۶۳ ۴۷٫۶۳ ۵۳٫۹۸ ۲٫۲۷
۲ ۱/۲ ۷٫۰۰ ۵٫۱۳ ۳٫۹ ۳٫۱۲ ۲٫۰۰ ۵٫۶۳ ۰٫۸۲ ۱٫۴۴ ۲٫۳۱ ۲٫۱۲ ۶
۶۵ ۱۷۷٫۸۰ ۱۳۰٫۳۰ ۹۸٫۴۳ ۷۹٫۳۸ ۵۱٫۰۰ ۱۴۳٫۰۰ ۲۰٫۸۰ ۳۶٫۵۱ ۵۸٫۷۴ ۵۳٫۹۸ ۲٫۷۲
۳ ۷٫۵۰ ۵٫۵۰ ۴٫۵۶ ۳٫۶۲ ۲٫۰۰ ۶٫۲۰ ۰٫۸۸ ۱٫۶۲ ۲٫۷۵ ۲٫۱۲ ۸
۸۰ ۱۹۰٫۵۰ ۱۳۹٫۷۰ ۱۱۵٫۸۹ ۹۲٫۰۸ ۵۱٫۰۰ ۱۵۷٫۴۸ ۲۲٫۳۵ ۴۱٫۲۸ ۶۹٫۸۵ ۵۳٫۹۸ ۳٫۶۳
۴ ۹٫۲۵ ۵٫۷۵ ۵٫۶۲ ۴٫۶۲ ۲٫۳۷ ۷٫۲۸ ۰٫۹۴ ۲٫۱۲ ۳٫۴۴ ۲٫۵۰ ۱۵
۱۰۰ ۲۳۴٫۹۵ ۱۴۶٫۰۵ ۱۴۲٫۸۸ ۱۱۷٫۴۸ ۶۰٫۱۹ ۱۸۴٫۹۱ ۲۳٫۸۷ ۵۳٫۹۸ ۸۷٫۳۱ ۶۳٫۵۰ ۶٫۸۱
۵ ۱۰٫۶۲ ۷٫۶۲ ۶٫۷۵ ۵٫۶۹ ۲٫۵۰ ۸٫۴۴ ۰٫۸۸ ۲٫۶۶ ۴٫۴۴ ۲٫۶۲ ۲۰
۱۲۵ ۲۶۹٫۸۸ ۱۹۳٫۶۸ ۱۷۱٫۴۵ ۱۴۴٫۴۶ ۶۳٫۵۰ ۲۱۴٫۳۷ ۲۲٫۳۵ ۶۷٫۴۷ ۱۱۲٫۷۱ ۶۶٫۶۸ ۹٫۰۸
۶ ۱۲٫۰۰ ۸٫۷۵ ۷٫۸۸ ۶٫۷۵ ۳٫۰۰ ۹٫۴۴ ۰٫۸۸ ۳٫۱۶ ۵٫۵۶ ۳٫۱۲ ۲۶
۱۵۰ ۳۰۴٫۸۰ ۲۲۲٫۲۵ ۲۰۰٫۰۳ ۱۷۱٫۴۵ ۷۶٫۲۰ ۲۳۹٫۷۷ ۲۲٫۳۵ ۸۰٫۱۷ ۱۴۱٫۲۹ ۷۹٫۳۸ ۱۱٫۸۰
۸ ۱۴٫۵۰ ۱۰٫۶۲ ۱۰٫۰۰ ۸٫۷۵ ۳٫۷۵ ۱۱٫۶۶ ۰٫۹۱ ۴٫۱۶ ۷٫۵۶ ۳٫۸۸ ۴۳
۲۰۰ ۳۶۸٫۳۰ ۲۶۹٫۸۸ ۲۵۴٫۰۰ ۲۲۲٫۲۵ ۹۵٫۲۵ ۲۹۶٫۱۶ ۲۳٫۱۱ ۱۰۵٫۵۷ ۱۹۲٫۰۹ ۹۸٫۴۳ ۱۹٫۵۲

 

منبع : انواع شیر آلات نانو استیل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید