قیمت انواع لرزه گیر لاستیکی فشار قوی

بهترین قیمت ها در لرزه گیر لاستیکی

لرزه گیر های لاستیکی وظیفه جلوگیری از لرزش های ایجاد شده توسط پمپ ها و همین طور تجهیزات دینامیکی دیگری مانند فن، کمپرسور، توربین و غیره را دارند.البته حضور لرزه گیر لاستیکی یک مزیت هایی نسبت به لرزه گیر های آکاردئونی دارد که یکی از آنها مقاومت در برابر برخی مواد مانند مواد پایه اسیدی است که موجب از بین رفتن فلز می شوند. دوم مقاومت در برابر زنگ زدگی داخلی و فسفاته و سولفاته شدن و همین طور عدم عبور جریان های الکتریکی که ممکن است در سطح لوله ایجاد شوند. در آخر نیز لرزه گیر های لاستیکی از آسیب فیزیکی به خط لوله که در اثر تغییرات ناگهانی دمای سیال و محیط اتفاق می افتد جلوگیری می کنند. مزیت دیگر آنها استفاده در محیط هایی است که خورندگی خارجی نیز دارند و تنها سیال داخل لوله نیست که خورنده می باشد مانند آب دریا، اما به هر روی این لرزه گیر های لاستیکی نسبت به نوع آکاردئونی و فلزی خودشان از استحکام و مقاومت کمتری در زمان فشار برخوردار هستند.

عمدتا لرزه گیر های لاستیکی به دو دسته مهار دار و بدون مهار تقسیم می شوند که البته نوع فلنج نصب شده بر روی این لرزه گیر ها نیز بسیار مهم است زیرا برخی خطوط نیاز به لرزه گیرهایی با فلنج ثابت و برخی نیز به لرزه گیر هایی با فلنج گردان دارند.