قیمت انواع لرزه گیر های آکاردئونی و لرزه گیر های لاستیکی

لرزه گیر آکاردئونی فلزی

به طور کلی در سیستم هایی که وظیفه انتقال سیال را بر عهده دارند امکان رخ دادن برخی لرزش ها و حرکات غیر قابل پیش بینی وجود دارد. این حرکت ها می تواند ناشی از کاهش و افزایش دمای سیال و یا محیط باشد. همچنین لرزش ها می تواند از برخی تجهیزات موجود در سیستم مانند پمپ، کمپرسور، فن و توربین یا حرکت هایی که منشأ آن عوامل خارجی همچون باد، زلزله، نشست سازه و … ایجاد گردد. به این ترتیب و با هدف این تغییرات، لرزش ها و حرکت های ناخواسته و برای جلوگیری از انتقال آنها به دستگاه ها و تجهیزات مربوطه و خطوط لوله، از برخی اتصالات دارای انعطاف به نام لرزه گیر استفاده می شود. لرزه گیرها در دو نوع فلزی و پلاستیکی ساخته شده اند که لرزه گیرهای فلزی از مقاومت بالاتری برخوردار بوده و معمولا برای فشار کار بالاتر مورد استفاده قرار می گیرند.

بهترین قیمت ها در لرزه گیر آکاردئونی و فلزی

در یک سیستم لوله کشی حرکت های ناخواسته بسیاری ممکن است روی دهد که برای جلوگیری از آسیب رساندن این حرکات و لرزش ها به خط لوله می بایست به نحوی آنها را حذف کرد و یا حداقل تاثیر مخرب آنها را از بین برد. این تغییرات تنها حرکتی نیستند و ممکن است در اثر تغییرات ناگهانی دمای سیال و یا دمای محیط اندازه لوله ها نیز تغییر کنند و منبسط و یا منقبض شوند، لرزه گیر ها از این مشکلات هم جلوگیری می کنند البته گاهی نیز از این ابزار برای چرخش های تند و سیالاتی که دبی بالا دارند استفاده می شود تا از ضربات چکشی و ضربه قوچ درون لوله جلوگیری کند و حداقل مقاومت بیشتری نسبت به اتصالات معمولی از خود نشان می دهد. همین طور گونه هایی از این لرزه گیر ها هستند که در سایز های بزرگ ساخته می شوند و برای اتصال بین داکت ها از آنها بهره می گیریم.

تاثیر لرزه گیر های فلزی در خطوط لوله

حرکت ها و لرزش های یک خط لوله می تواند در اثر ضربات مداوم یک پمپ، چرخش یک فن، باد شدید در محیط، مکش سریع و ناگهانی و یا غیر تناوبی یک پمپ و یا حتی زلزله باشد. تحمل درجه حررات و فشار بالا و جذب حرکتهای محوری، جانبی و زاویه ای با در نظر گرفتن آرایش مناسب از جمله خصوصیات اتصالات آکاردئونی است که باعث کاربرد وسیع آنها در سیستمهای مختلف Piping و Ducting در صنایع مختلفی از جمله آب، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، صنایع ذوب آهن، مجتمع های فولاد، سیستمهای مطبوع و … گردیده است.

قیمت لرزه گیر لاستیکی به روز

لرزه گیر Expansion Joints چیست؟

لرزه گیرها به ابزار و قطعاتی گفته می شود که در خطوط لوله مورد استفاده قرار گرفته می شوند. همانطور که از نام این ابزار مشخص است برای مقابله با لرزش هایی که به علت کارکرد پمپ و فشار مایع داخل لوله ایجاد می شود، کاربرد دارد. همچنین این قطعات در مقابل لرزش های ناشی از جابجایی وسایل به ویژه در مناظقی که دارای شیب تند هستند، مقاوم بوده و موجب خواهند شد که فشار و صدا و همچنین لرزش هایی که از این موارد نشأت می گیرند از روی خطوط لوله حذف شوند. کاربرد این وسیله به منظور افزایش عمر خطوط لوله می باشد چراکه وجود تنش های کمتر برابر با افزایش طول عمر خطوط خواهد بود.

لرزه گیر Expansion Joints چیست؟

لرزه گیرها به ابزار و قطعاتی گفته می شود که در خطوط لوله مورد استفاده قرار گرفته می شوند. همانطور که از نام این ابزار مشخص است برای مقابله با لرزش هایی که به علت کارکرد پمپ و فشار مایع داخل لوله ایجاد می شود، کاربرد دارد. همچنین این قطعات در مقابل لرزش های ناشی از جابجایی وسایل به ویژه در مناظقی که دارای شیب تند هستند، مقاوم بوده و موجب خواهند شد که فشار و صدا و همچنین لرزش هایی که از این موارد نشأت می گیرند از روی خطوط لوله حذف شوند. کاربرد این وسیله به منظور افزایش عمر خطوط لوله می باشد چراکه وجود تنش های کمتر برابر با افزایش طول عمر خطوط خواهد بود.

برخی اصطلاحات مربوط به انواع لرزه گیر

  • لرزه گیر جوشی
  • لرزه گیر فلزی دنده ای
  • لرزه گیرهای آکاردئونی
  • لرزه گیر فلنج دار بدون مهار
  • لرزه گیر بدون مهار
  • لرزه گیر فلنج دار بدون مهار