فلومتر اریفیس

اریفیس ها، قدیمی ترین شیوه شناخته شده در اندازه گیری جریان محسوب می شود.جالب است بدانید که در دوران امپراطوری روم، آب توسط کانال به منازل شهر فرستاده شده و برای شهر مالیاتی در نظر گرفته می شد. یک اریفیس در خط ورودی هر منزل نصب شده بود که سایز آن میزان دریافتی را تنظیم می کرد و مالیات پرداختی هم متناسب با سایز اریفیس بود و این نخستین شیوه اندازه گیری آب بود. امروزه هم اختلاف فشار/ اریفیس رایج ترین تکنولوژی اندازه گیری جریان محسوب می شود.

اگر دبی جریان دو برابر شود، کاهش فشار چهار برابر خواهد شد و بالعکس، اندازه گیری این اختلاف فشار میزان جریان را به ما خواهد داد.ترانسمیتر های اختلاف فشاری پنوماتیکی و الکترونیکی پر کاربرد ترین جریان سنج های ارتباطی حال حاضر می باشند. از معایب این فلومتر ها تاثیر خوردگی و تغییر حالت سوراخ اریفیس بر روی میزان دقت این فلومتر است.

این دستگاه و متد اندازه گیری شاید یکی از بصرفه ترین روش های اندازه گیری دبی باشد اما دو مشکل بزرگ دارد، اول اینکه دقت این اندازه گیری خیلی بالا نیست و وابستگی به عواملی مانند دمای سیال دارد، همین طور صفحه اریفیس باعث افت فشار در سیال می شود. گاهی هم نیاز به کالیبره کردن این دستگاه دارید اما به هر حال یکی از روش های قابل اطمینان برای اندازه گیری است.

محصولی متناسب با انتخاب شما یافت نشد