ابزار دقیق پرشر ترانسمیتر

اندازه گیری فشار سیال توسط ترانسمیتر فشار

بخش عمده ای از اندازه گیری صنعتی به نحوی با فشار در ارتباط است.برای مثال، فلوی سیالات اغلب لا تعیین فشار در دو نقطه مختلف یک سیستم اندازه گیری می شود. از فشار برای اندازه گیری دما نیز می توان استفاده کرد.همین طور اندازه گیری فشار بهترین نشانه برای چگونگی عملکرد پمپ ها و کمپرسور ها می باشد. همین طور مهم ترین معیار سنجش از وضعیت عملیاتی مخازن تحت فشار است.

سنجش رسوب با ترانسمیتر فشار

همین طور می توان از ترانسمیتر اختلاف فشار برای سنجش گرفتگی مخزن فرآیند استفاده کرد به این شکل که فشار واقعی دو طرف یک مخزن فرآیند همچون یک فیلترف یک مبدل حرارتی یا یک راکتور شیمیایی را توسط این ابزار بدست آورد.

ترانسمیتر کاپیلاری

برخی انواع ترانسمیتر های فشار بسته به نوع فرآیند و محل نصب شرایط ویژه ای دارند همچون دسته ای که آنها را مهر و موم از راه دور – Remote Seal – می نامند همین طور گاهی که هدف از استفاده از این نوع ابزار ها حفاظت در برابر مواد شیمیایی خورنده و یا خشن باشد آنها را Chemical Seal نیز می نامند. ازجمله دلایل استفاده از این دیافراگم ها رفع مشکل ایمپالس تیوب ها، و جلوگیری از راکد شدن سیال فرایندی آلی و رشد میکروب ها نیز می توان یاد کرد. همین طور گاهی دمای بالا باعث می شود نیاز به فاصله انداختن بین دیافراگم حسگر و مخزن باشد.

اندازه گیری سطح مخازن با ترانسمیتر فشار

از کاربرد های بسیار متداول این ابزار های اندازه گیری فشار می توان به استفاده آنها در اندازه گیری سطح مخازن نام برد که برای این منظور معمولا با اندازه گیری فشار هیدروستاتیک یک مخزن و یا اندازه گیری اختلاف فشار بالا و پایین مخزن و گاهی هم با استفاده از اندازه گیری اختلاف فشار بین دو نقطه پایین دست ورودی و بالا دست خروجی مخزن، این نتایج به دست می آید.

اندازه گیری فلوی فرآیند توسط ترانسمیتر فشار

با کار گذاشتن یک اریفیس پلیت در مسیر لوله، به دلیل اثر فشار متقابل – back pressure – فشار استاتیک بالا دست اریفیس پلیت کمی افزایش پیدا می کند و پس از عبور فلو از میان اریفیس پلیت فشار به شدت کاهش می یابد به طوری که در نقطه ای که فشردگی جریان یا Vena Contracta نامیده می شود فشار به حداقل خود و سرعت فلو به حداکثر خود می رسد. دور تر از این نقطه، فشار استاتیک شروع به بازیافت کرده و باعث کند شدن فلو میشود.

محصولی متناسب با انتخاب شما یافت نشد