لوله های ۵ لایه چه تفاوتی دارند و مولفه تغییر قیمت آنها چیست؟

لوله های ۵ لایه چه تفاوتی دارند و مولفه تغییر قیمت آنها چیست؟