تاسیسات شرکت گاز

جوابیه شرکت ملی گاز ایران به درج خبری در سایت خبری مشرق

در پی درج خبری با عنوان «اضافه شدن مبلغ جدید گاز، ماجرای سود بدهی؟» در سایت خبری مشرق، روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با ارسال جوابیه‌ای، به این مساله پاسخ داد.

در بخشی از این جوابیه آمده است: «… به استناد مصوبه شماره ۳۷۸۷۵/ت۵۵۱۴۳ ه مورخ  ۲۹/۰۳/۹۷  هیئت وزیران، نرخ گاز بها به میزان ۱۵% در سقف بند ۲ مصوبه مذکور ( پیوست) اضافه شده و با توجه به اینکه اعمال نرخ جدید بعد از چاپ قبض تعدادی از مشترکین در سیستم مکانیزه پیاده سازی شده، لذا اصلاح نرخ صرفاً در بخشی از مدت زمان قبوض قبلی مشترک منتشر شده در آن سایت به میزان مصرف ۳۹ روز از دوره ۴۶ روزه قبض، به عنوان تعدیل در ستون بدهی گذشته در قبض جدید اضافه و اخذ گردیده است…»

 متن کامل پیام به این شرح است:

مدیر مسئول محترم سایت خبری مشرق

 

                                                                           موضوع : تکذیبیه

با سلام،

       احتراماً، عطف به درج خبری با عنوان « اضافه شدن مبلغ جدید گاز، ماجرای سود بدهی؟ » در مورخ ۲۰/۸/۹۷ با کد خبر ۹۰۹۶۵۷ ضمن تکذیب خبر مذکور توضیحات زیر را جهت تنویر افکار عمومی ایفاد می دارد.  لذا خواهشمند است دستور فرمائید متن زیر مطابق با قوانین مطبوعات در اولین فرصت و با همان تیتر و عنوان در آن سایت خبری محترم درج گردد .

        به استحضار میرساند به استناد مصوبه شماره ۳۷۸۷۵/ت۵۵۱۴۳ ه مورخ  ۲۹/۰۳/۹۷  هیئت وزیران نرخ گاز بها به میزان ۱۵% در سقف بند ۲ مصوبه مذکور( پیوست) اضافه شده و با توجه به اینکه اعمال نرخ جدید بعد از چاپ قبض تعدادی از مشترکین در سیستم مکانیزه پیاده سازی گردیده است ، لذا اصلاح نرخ صرفاً در بخشی از مدت زمان قبوض قبلی مشترک منتشر شده در آن سایت به میزان مصرف ۳۹ روز از دوره ۴۶ روزه قبض ، به عنوان تعدیل در ستون بدهی گذشته در قبض جدید اضافه و اخذ گردیده است .

      لذا روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ضمن تکذیب خبر و تحلیل اشتباه رخ داده مبنی بر اضافه نمودن مبلغی تحت عنوان سود بدهی در قبوض  از آن رسانه محترم تقاضا دارد در مقطع حساس کنونی که دشمنان و معاندان نظام با استفاده از هر ابزار و روشی در صدد ناامید کردن مردم و ایجاد تشویش در افکار عمومی می باشند ، قبل از انتشار هر گونه خبر از این دست قبلا اطلاعات تکمیلی را دریافت و سپس منتشر نمایند .

منبع: سایت شرکت گاز