جدول سایز لوله رده ۴۰

در این جدول سایز نامی به همراه ضخامت و قطر داخلی و خارجی لوله های پایه فلزی مشخص شده است.

Nominal size [inches] Outside diameter [inches] Outside diameter [mm] Wall thickness [inches] Wall thickness [mm] Weight [lb/ft] Weight [kg/m]
۱/۸ ۰,۴۰۵ ۱۰,۳ ۰,۰۶۸ ۱,۷۳ ۰,۲۴ ۰,۳۷
۱/۴ ۰,۵۴۰ ۱۳,۷ ۰,۰۸۸ ۲,۲۴ ۰,۴۲ ۰,۸۴
۱/۲ ۰,۸۴۰ ۲۱,۳ ۰,۱۰۹ ۲,۷۷ ۰,۸۵ ۱,۲۷
۳/۴ ۱,۰۵۰ ۲۶,۷ ۰,۱۱۳ ۲,۸۷ ۱,۱۳ ۱,۶۹
۱ ۱,۳۱۵ ۳۳,۴ ۰,۱۳۳ ۳,۳۸ ۱,۶۸ ۲,۵۰
۱ ۱/۴ ۱,۶۶۰ ۴۲,۲ ۰,۱۴۰ ۳,۵۶ ۲,۲۷ ۳,۳۹
۱ ۱/۲ ۱,۹۰۰ ۴۸,۳ ۰,۱۴۵ ۳,۶۸ ۲,۷۲ ۴,۰۵
۲ ۲,۳۷۵ ۶۰,۳ ۰,۱۵۴ ۳,۹۱ ۳,۶۵ ۵,۴۴
۲ ۱/۲ ۲,۸۷۵ ۷۳,۰ ۰,۲۰۳ ۵,۱۶ ۵,۷۹ ۸,۶۳
۳ ۳,۵۰۰ ۸۸,۹ ۰,۲۱۶ ۵,۴۹ ۷,۵۸ ۱۱,۲۹
۳ ۱/۲ ۴,۰۰۰ ۱۰۱,۶ ۰,۲۲۶ ۵,۷۴ ۹,۱۱ ۱۳,۵۷
۴ ۴,۵۰۰ ۱۱۴,۳ ۰,۲۳۷ ۶,۰۲ ۱۰,۷۹ ۱۶,۰۷
۵ ۵,۵۶۳ ۱۴۱,۳ ۰,۲۵۸ ۶,۵۵ ۱۴,۶۲ ۲۱,۷۷
۶ ۶,۶۲۵ ۱۶۸,۳ ۰,۲۸۰ ۷,۱۱ ۱۸,۹۷ ۲۸,۲۶
۸ ۸,۶۲۵ ۲۱۹,۱ ۰,۳۲۲ ۸,۱۸ ۲۸,۵۵ ۴۲,۵۵
۱۰ ۱۰,۷۵۰ ۲۷۳,۰ ۰,۳۶۵ ۹,۲۷ ۴۰,۴۸ ۶۰,۳۱
۱۲ ۱۲,۷۵۰ ۳۲۳,۸ ۰,۴۰۶ ۱۰,۳۱ ۵۳,۵۲ ۷۹,۷۳
۱۴ ۱۴ ۳۵۵,۶ ۰,۳۷۵ ۱۱,۱۳ ۵۴,۵۷ ۹۴,۵۵
۱۶ ۱۶ ۴۰۶,۴ ۰,۵۰۰ ۱۲,۷۰ ۸۲,۷۷ ۱۲۳,۳۰
۱۸ ۱۸ ۴۵۷,۰ ۰,۵۶۲ ۱۴,۲۷ ۱۰۴,۶۷ ۱۵۵,۸۰
۲۰ ۲۰ ۵۰۸,۰ ۰,۵۹۴ ۱۵,۰۹ ۱۲۳,۱۱ ۱۸۳,۴۲
۲۴ ۲۴ ۶۱۰,۰ ۰,۶۸۸ ۱۷,۴۸ ۱۷۱,۲۹ ۲۵۵,۴۱
۳۲ ۳۲ ۸۱۳,۰ ۰,۶۸۸ ۱۷,۴۸ ۲۳۰,۰۸ ۳۴۲,۹۱
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید