اطلاعات تماس


فروشگاه تجهیزات خطوط لوله

آدرس انبار: خیابان خاوران، روبروی خیابان تفرشی، پ ۲۴۳ و ۲۴۱

تلفن: ۳۳۳۲۷۶۰۹

آدرس ایمیل

E-mail: alireza.mohammadshah@gmail.com

موبایل محمدشاه: ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰