اطلاعات تماس


فروشگاه تجهیزات خطوط لوله

آدرس انبار: خیابان خاوران، روبروی خیابان تفرشی، پ ۲۴۳ و ۲۴۱

تلفن: ۳۳۳۲۷۶۰۹ | ۳۳۰۱۳۳۵۱

فکس: ۸۹۷۸۵۹۹۱

موبایل محمدشاه: ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰

آدرس ایمیل

E-mail: alireza.mohammadshah@gmail.com