شیر فلکه صنعتی

تعریف فشار

بنابر تعریف، نیروی وارده بر واحد سطح را فشار می گویند. اگر نیرویی برابر با F بر سطحی معادل A اثر کند، فشاری معادل P برآن وارد می سازد که از رابطه زیر بدست می آید.

P=F/A

فشار جو

کره زمین توسط جو خود پوشانیده شده است که ارتفاع آن به حدود ٨٠ کیلومتر می رسد، ازآن جائی که هوا دارای وزن می باشد لذا ستون هوا به ارتفاع فوق، فشاری برزمین وسایر اجسام وارد می سازد که آن را فشار جو (فشار اتمسفر) می نامند. فشار جو برحسب ارتفاع محیط ، درجه حرارت ، رطوبت هوا و … متفاوت بوده ومقدارآن در سطح دریا معادل psia ١۴,۶٩۶ (با تقریب کافی دریا معادل psia ١۴,٧) معادل ٧۶ سانتی متر جیوه می باشد، بدیهی ست که فشار جو با افزایش ارتفاع، کاهش می یابد.
فشار مطلق و فشار سنجشی (اضافی) Gauge Pressure:
فشار مطلق همان فشا ر واقعی (کلی) درسیستم بوده، درصورتی که عددی را که فشار سنج نشان می دهد، فشار سنجشی می باشد که برابر است باتفاضل فشار مطلق وفشار جو. مثلا ًدر کنار دریا، فشار سنج مقدار صفر را نشان داده، حال آنکه فشار واقعی ۱bar می باشد.
فشار سنجشی ± فشار جو = فشار مطلق
* علامت منفی برای مواقعی است که فشار سیستم، از فشار اتمسفر کمتر باشد.

اندازه گیری فشار

فشار را به کمک دستگاه های فشار سنج اندازه می گیرند. مهم ترین فشار سنج ها که بر اساس نحوه کارشاسان نام گذاری شده اند عبارتند از:
فشارسنج لوله U شکل
فشار سنج جیوه ای
فشارسنج گازایده آل
فشار سنج ترموکوپل
فشار سنج خازنی
فشارسنج صوتی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید