انواع لوله کشی گرمایشی

انواع لوله کشی آب گرمایشی
۱- لوله کشی با برگشت مستقیم:
                                                                  
در این نوع سیستم لوله کشی لوله برگشت به موازات لوله رفت بوده و از هر ترمینال (‌رادیاتور) آب برگشتی مستقیما وارد مسیر برگشت می شود؛ که با این حال جریان آب گرم بیشتری از رادیاتور های نزدیک به منبع گرمایشی می گذرد و آب گرم کمتری از رادیاتور های دورتر عبور می کند. این سیستم به علت کمتر بودن طول لوله مورد استفاده، افت فشار کمتری دارد و برای استفاده در مواردی که تعداد ترمینال ها ( رادیاتور ها) کم است توصیه می شود.
اما در مواقعی که تعداد رادیاتور ها زیاد است یا فاصله بین رادیاتور ها طولانی می باشد. استفاده از این سیستم لوله کشی باعث نامتعادل شدن سیستم گرمایشی می شود و افت حرارتی زیاد تری دارد.
۲- لوله کشی با برگشت معکوس:
در این نوع لوله کشی اولین ترمینال( رادیاتور ) دریافت کننده آب گرم آخرین برگشت دهنده آب گرم برگشتی می باشد.برای درک بهتر این مطلب به شکل زیر توجه کنید.

 سیستم لوله کشی برگشت معکوس، برای نصب رادیاتور های مشابه توصیه می شود و هنگامی ک رادیاتور ها مشابه نباشند در مواقعی سیستم دچار بهم خوردن تعادل گرمایی می شود. همچنین به علت افزایش طول لوله در یک مسیر، افت فشار نیز بیشتر از نوع برگشت مستقیم است.
۳- سیستم لوله کشی برگشت مختلط:
این سیستم در گذشته برای مواقعی به کار می رفت که تعداد ترمینال ها( رادیاتورها) زیاد بود به این صورت که تعدادی از رادیاتور ها به صورت برگشت مستقیم بوده و در دسته بزرگتر رادیاتور ها، برگشت آب گرم بصورت معکوس انجام می شود. شکل زیر یک نمونه ساده از سیستم برگشت مختلط می باشد.
                  
افت فشار در این سیستم نیز بالا رفته و همچنین ایجاد تعادل گرمایی نیز در عمل دشوارتر است.با افزایش ترمینال ها ( رادیاتور ها) یا فاصله زیاد بین رادیاتور ها ترجیح داده می شود از سیستم آبرسانی کلکتوری استفاده شود.
۴- سیستم لوله کشی کلکتوری :
این سیستم چه در آبرسانی مصرفی و چه در آبرسانی گرمایشی دارای مزیت هایی نسبت به انواع لوله کشی دارد که در بخش آبرسانی کلکتوری توضیحاتی بیان شده است.
ایجاد تعادل گرمایی در سیستم گرمایشی از دیگر نکاتی است که در لوله کشی و نصب تجهیزات گرمایشی بایستی رعایت شود در صورتی که تعادل گرمایی با مشکل مواجه شود علاوه بر سلب آسایش حرارتی افراد باعث مستهلک شدن منبع حرارتی( پکیج گرمایشی) و لوله ها و مشکلاتی از این قبیل می گردد.
گروه تاسیسات کاران آروین با بکار گیری افراد باتجربه و ماهر آماده ارائه بهترین خدمات با مناسب ترین قیمت به شما عزیزان می باشد.
Source: http://www.esfahan-tasisat.blogfa.com/rss